PRO MÉDIA / FOR PRESS

Brno 4. 4. 2017

TZ: Brno už ví, jak by mohlo vypadat svratecké nábřeží. Architektonicko-krajinářskou soutěž, která se zabývala oběma břehy od Riviéry až po Spielberk Office park, vyhrál tým profesora Ivana Rullera.

PR: Brno already knows how the Svratka riverfront can look like. The architectural and landscape design competition, which focuses on both riversides of the Riviera up till the Spielberk Office parc, has been won by the professor Ivan Ruller team.

Obrázky v tiskové kvalitě / Images in press quality