POROTA / JURY

burianAleš Burian

Předseda poroty / Chairman of the Jury

Architekt a urbanista, spoluzakladatel kanceláře Burian-Křivinka, mezi jejíž brněnské realizace patří Fakulta informačních technologií VUT, AZ Tower nebo Investiční a poštovní banka – finalista Mies van der Rohe Award 1997.

Architect and urban planner, co-founder of the office Burian-Křivinka. Their best-known projects built in Brno are the Faculty of Information Technology at BUT, AZ Tower, or Investment and Post Bank – finalist of the Mies van der Rohe Award 1997.

anderMartin Ander

Místopředseda poroty / Vice-chairman of the Jury

Člen Strany zelených, v současnosti působí ve funkci náměstka primátora pro rozvoj města.

Member of the Green party, currently a deputy mayor of Brno for city development.

kraupSusan Kraupp

Rakouská architektka a urbanistka, vede ateliér sk architektur&stadtplanung, který spolu s GABU Heindl Architektur v roce 2014 zpracoval generel a strategii dalšího rozvoje dunajského kanálu ve Vídni.

Austrian architect and urban planner, director of the atelier sk architektur&stadtplanung that, together with the studio GABU Heindl Architektur, designed in 2014 the general plan and further development strategy for the Danube Canal in Vienna.

jalbertEmmanuel Jalbert

Francouzský krajinářský architekt a urbanista, ředitel ateliéru In Situ paysages et urbanisme Jalbert et associés. In Situ je autorem revitalizace nábřeží Rhôny v Lyonu nebo nábřeží Loiry v Orléans.

French landscape architect and urban planner, director of the studio In Situ paysages et urbanisme Jalbert et associés. In Situ is the author of the revitalisation of the Rhône embankment in Lyon and Loire embankment in Orléans.

palascakMichal Palaščák

Architekt a urbanista, pracuje samostatně nebo s kolegou Romanem Galem ve studiu agparchitekti. Mezi jeho realizace patří obytný soubor na Červeném kopci v Kamenné kolonii nebo právě probíhající rekonstrukce tržnice na Zelném trhu.

Architect and urban planner. He works independently or in partnership with his colleague Roman Gale in the studio agparchitekti. Author of the residential complex at Červený kopec, or the presently ongoing reconstruction of the market hall on Brno’s central square Zelný trh.

stachovaKlára Stachová

Krajinářská architektka, vede vlastní ateliér KRAJINKA. Spolupracuje s pražskou Galerií Jaroslava Fragnera a je jedním z autorů výstavy CzechScape a Landscape Festivalu.

Landscape architect, she manages her own studio KRAJINKA. She collaborates with Prague’s Jaroslav Fragner Gallery, and is one of the authors of the exhibition CzechScape and Landscape Festival.

Antonín Tůma

Odborník na vodní hospodářství, ředitel pro správu povodí v rámci Povodí Moravy, kde v době konání soutěže dočasně zastával funkci generálního ředitele.

Expert in water management, director of river basin management at the Morava River Regulatory Board, where he temporarily held the position of the CEO at the time of the competition.

chvatalFilip Chvátal

Člen KDU-ČSL, člen Komise pro strategické a územní plánování a komise dopravy Rady města Brna.

Member of the political party KDU-ČSL, member of the Commission for strategic and spatial planning and transport committee of the Brno City Council.

kuncPetr Kunc

Člen TOP 09, místostarosta městské části Brno-Židenice pro oblast územního plánování, dopravy a životního prostředí.

Member of the political party TOP 09, deputy mayor of the borough Brno-Židenice for planning, transportation, and environmental protection.

juraPavel Jura

Brněnský architekt a urbanista, podílí se na publikační činnosti Obecního domu. Spolu s Ivanem Kolečkem zpracoval v roce 2016 návrh – v rámci sedmi vyzvaných studií vyhodnocen jako nejlepší – pro variantu brněnského odsunutého nádraží.

Brno-based architect and planner, active in the publication activities of the ‘Obecní dům’ association. In 2016, his design for the re-situated plan of the Brno main rail station, completed with Ivan Koleček, was judged the best out of seven invited studies.

boreckyPetr Bořecký

Člen hnutí ANO 2011, zastupitel města Brna a městské části Brno-střed.

Member of the ANO 2011 movement, representative both in Brno and the borough Brno-střed.