9. Jakub Kovář, Kateřina Čadková, Josef Veselý (Brno, Česká republika)

Návrh v zásadě ponechává řeku v izolaci mezi stěnami. Na obou březích je řeka oddělena od svého okolí extenzivními zpevněnými povrchy, což porota považovala za nevhodné řešení. Na druhé straně jako pozitivum byla nahlížena práce s mobilními prvky určenými různým funkcím také vzhledem k tomu, že autoři byli jedni z mála, kteří tento motiv do návrhu zahrnuli.

The design leaves the river in isolation inside walls. On both banks, the river is divided from its surroundings through an extensive reinforced surface which did not appeal to the jury and was found unsuitable. On the other hand, this design was one of the few that worked with mobile elements for public facilities, which was regarded as a positive.