8. Atelier Terra / Vladimír Sitta, Teresa Kops, Vít Rýpar, Jakub Sládeček (Praha, Česká republika)

Při této míře propracovanosti bylo obtížné zhodnotit, zda by návrh mohl splňovat kritéria protipovodňové ochrany. Návrh se nezabývá konkrétními detaily a porota shledala, že pro takto zásadní místo ve městě nevytváří dostatečnou identitu ani pevný koncept.

At this level of preparation of the proposal, it was difficult to judge whether the criteria for flood protection could be met. The design does not address concrete details and the jury did not find the design to be generating enough identity or solid concept for this substantial piece of city land.