7. Marie Gelová, Žofie Raimanová, Zuzana Hebronová, Ondřej Dušek, Marek Kopeć; spolupráce-cooperation: Anna Švarc, Tomáš Feistner, Květoslav Syrový, Michal Kovář, Michal Slusar (Praha, Česká republika)

Porota shledává návrh kvalitním zejména v jeho krajinářské části. Celkové zásahy však nejsou dostatečně artikulovány a dořešeny. Velice pozitivně byl hodnocen plán a strategie, jak informovat veřejnost a zapojit ji do dalšího procesu. Z technického hlediska návrh přichází s protipovodňovými opatřeními, která minimalizují zásahy a do značné míry splňují zadaná kritéria. Zároveň však představuje řešení, jež by vyžadovalo rozsáhlé prověření a přepočítání, aby se potvrdily jeho výhody.

The jury sees quality in this design mainly in its landscaping part. Yet, the overall interventions seem not articulated enough and unresolved. Very positively regarded was the plan and strategy of how to inform and involve public in the process. From more technical point of view, even though the flood protection solution in the design minimizes interventions and to a large extent meets the set criteria, it also requires a thorough investigation and calculation to confirm its advantages.