6. Le Studio Dièse, Atelier d’altérations urbaines / Guillaume Barnavon, Charles Bouscasse, Denis Brochard, Jacques Ippoliti, Marion Lacas (Paris, France)

Odměna / Honourable mention

Ačkoli je návrh formulován poměrně schematicky a projektu tak chybí potřebná propracovanost, přichází s inspirativními motivy a řeší problémy s nadhledem, v širší vazbě na organismus města. Patrný je v návrhu kritický a koncepční přístup k danému tématu. Provázání řeky s městem má charakter kurátorského počinu, kdy jsou jednotlivé části sousedící s řekou programově zapojovány do aktivit s ní souvisejících. Osobité grafické zpracování je nejen na vysoké úrovni, ale navíc vhodně komunikuje zvolené strategie.

Even though the design is somewhat schematic and lacks the needed depth of development, it comes up with inspirational motives, solves problems with grace and with wider connections to the city in mind. Critical and conceptual approach to the topic is visible in this project. Intertwining of the city and the river has a curatorial character, when the neighbouring city parts are programmatically involved in the life connected with the river. The original graphics is not only of a high quality, but also communicates the chosen strategies in a very suitable manner.