5. Tiago Freitas (Porto, Portugal)

Návrh byl ze soutěže vyloučen kvůli porušení soutěžních podmínek.

The proposal was excluded from the competition for breaching its conditions.