4. Kohki Hiranuma Architect & Associates (Ōsaka-shi, Japan)

Návrh byl prezentován velice abstraktní formou a porota koncept shledala jako jedno opakující se schéma, kterým se autoři pokusili vyřešit všechny problémy. Bohužel, protipovodňová ochrana v návrhu není uspokojivě vyřešena a autoři se soustřeďují na jediný typ konstrukce, zatímco opomíjejí samotnou řeku.

This proposal was presented as a very abstract one. The jury reads the concept as one scheme by which the authors attempt to resolve all the problems. Moreover, the design does not meet the requirements of flood protection and revolves more around one type of structure than around the river itself.