3. Pelčák a partner architekti / Barbara Bartoňková, Karel Doležel, Jan Kozák, Lenka Ľuptáková, Petr Pelčák, Jan Rolinc, Petr Uhrín, Miroslava Zadražilová, Filip Zlámal; spolupráce-cooperation: Šindlar / Jiří Kaplan, Martin Sucharda, Miloslav Šindlar; Eva Wagnerová; ATELIÉR DPK / Petr Soldán; Link projekt / Stanislav Brtáň, Petr Damek, Tomáš Kulhavý (Brno, Česká republika)

Požadovaná protipovodňová ochrana by byla dosažena pouze za předpokladu, že jsou všechny mosty přestavěny. Tento fakt představoval pro porotu zásadní koncepční chybu a navýšení nákladů pro investora. Nicméně v dalších aspektech je návrh velice dobře rozpracován a porota jej považovala za jeden z nejlepších v konkurenci této soutěže. Porota v něm ocenila především přemýšlení o celém procesu, které však bohužel nebylo ve výsledném návrhu zcela čitelné.

In this project, the required flood protection is reached only if all the bridges are rebuilt. This fact is such an essential conceptual error bringing higher costs to the investor that the jury regarded it as irresolvable. However, in other aspects the design was very well developed and was ranked among the better ones of the competition. Above all, the jury appreciates the thinking behind the process which is unfortunately not entirely readable in the design.