2. FARA ON / Rudolf Müller, Martin Křivánek, Kristýna Smržová, Tereza Kvapilová, Martin Herzán, Igor Serenčko, Ján Agustín; spolupráce-cooperation: Lukáš Smelík, Jan Kafka, Filip Hustý, Luboš Zbranek (Brno, Česká republika)

Porota ocenila pokus návrhu o rozšíření říčního koryta za hranice současného stavu. Nicméně výsledek neslouží pro zlepšení morfologických podmínek, ani pro lepší a pohodlnější propojení řeky s městem. Řeka tak zůstává znatelně oddělena od svého okolí.

The jury appreciated the attempt of the design to expand the river corridor beyond its current state. However, the resulting space is not used for improvement of the morphological conditions, or for the connection of the river to the urban space. The river remains separated from its surroundings with a considerable gap.