19. Ivan Ruller; spolupráce-cooperation: Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz, Petr Valíček (Brno, Česká republika)

1. cena / 1st prize

Formulace veřejného prostoru na levém břehu jako kolonády s volným přístupem k vodě otevírá prostor pro volnočasové aktivity v městském prostředí. Porota považuje jeho zpracování za vysoce kvalitní a doporučila by doplnit tento prostor o konkrétní možnosti, jako jsou koupání, saunování, brouzdaliště nebo pořádání kulturních akcí. Kladně je hodnoceno spojení obou břehů pomocí brodů a malých ostrůvků. Porotci však doporučují zvážit přílišné „architektonizování“ pravého břehu a obrátit se k neagresivnímu přírodnímu charakteru s plynulým přechodem ve veřejný prostor. Kontinuální prostupnost obou břehů a oddělení prostorů pro pěší, cyklisty a bruslaře byla porotou hodnocena velice pozitivně.

The formulation of public space on the left bank as a colonnade with free access to the water opens an opportunity for leisure time activities in the city. The jury deems treatment of this space as very well carried-out and would recommend complementing this opportunity by a few concrete options like bathing, sauna or cultural activities. The fact that one can cross the river at a few places on foot is highly appreciated by the jury. On the other hand, the jury would like to see the articulation of the left bank in a less “architectural” manner and recommends leaning towards a more natural non-aggressive character that would change gradually into public space. The continual permeability of both banks for pedestrians, cyclists and in-liners was regarded very positively.