18. Petra Skalická, Anna Sigmundová, Jana Mercogliano, Martina Klučková (Brno / Praha, Česká republika)

Ačkoli je projekt prezentován velice střízlivou grafickou formou, navrhované zásahy natolik střízlivé nejsou. Porota nepovažovala případnou realizaci za reálnou. Z pohledu protipovodňové ochrany vycházel návrh rovněž z několika chybných předpokladů a vyžadoval by zásadní úpravy, aby mohl splnit zadaná kritéria.

Even though the project is presented by means of very subtle graphics, the proposed interventions are in fact anything but subtle. The jury did not find its implementation realistic and also from the point of view of flood protection, several assumptions were faulty and the proposed solution would require substantial correction to meet the criteria set in the assignment.