17. MAD Arkitekter (Bergen, Norway); spolupráce-cooperation: Babka & Šuchma (Brno, Česká republika)

Hlavní částí návrhu je struktura-platforma v několika variantách umístěná nad vodní hladinu. Bohužel se autoři tohoto projektu nepokusili o další řešení, ať už protipovodňových opatření nebo veřejného prostoru. Tím pádem návrh nesplňuje požadovanou ochranu proti povodním, ani celkový urbanistický cíl. Toto řešení by mohlo fungovat pro jiná místa, než je nábřeží Svratky.

The main part of this design is a proposed structure-platform placed above the water level in several variations. Unfortunately, no other solutions are attempted by the proposal – in terms of flood protection, but in terms of public space as well. Therefore it not only doesn’t meet the desired protection against floods, but also the overall urbanistic goal. This solution might work for other cases than for Svratka riverfront.