16. SAB + Werner, Partners for Architecture / Thomas Werner, Alexander Strugach, Andrey Trifonov, Alexander Malyshev (Leipzig, Deutschland)

Navržené prvky tohoto projektu nepřípustně zasahují do průtokového profilu a představují omezení i riziko ovlivňující hladiny povodní. Porota návrh shledala odvážným, ovšem velmi nerealistickým, a navrhované zásahy prezentované ve snových vizualizacích jako nevhodné pro město Brno.

The proposed elements of this design unacceptably intervene in the flowthrough outline and represent a limitation and risk of influencing flood flow levels. The jury found the design as bold, yet very unrealistic and the proposed interventions presented in a dream-like manner as not suitable for the city of Brno.