15. bauchplan ).( / spolupráce-cooperation: Kay Strasser, Fernando Nebot Gomez, Eleni Boutsika-Palles, Štefan Zifčák (München, Deutschland)

2. cena / 2nd prize

Porota v návrhu oceňuje čistotu konceptu– jasné rozlišení mezi charakterem levého a pravého břehu. Návrh je zapamatovatelný, logický a posiluje identitu místa. Propojení s městem se odehrává v druhém plánu pomocí dalších intervencí a formulací nových veřejných prostorů. Doporučením poroty by pro tento návrh bylo dopracování pravého břehu tak, aby obsahoval místa poskytující více stínu a vybraná místa detailněji formuloval zejména pro volnočasový program veřejnosti.

The jury appreciates in this design the clarity of the concept – a clear distinction between the characters of the left and the right bank. The design is easy to remember, logical and reinforces the identity of the locality. The connection to the city surroundings takes place in the second plan by using other interventions and by formulating new public spaces. The jury would recommend, however, to develop the right bank further to a space that would offer more shadow and to formulate certain places into more detail that would accommodate leisure time of the public.