14. Rehwaldt LA / Till Rehwaldt, Mattes Hoffmann, Eliška Vaňková, Romana Turečková, Petra Novotná, Tomáš Černý (Praha, Česká republika)

Porota v návrhu ocenila úspornost řešení protipovodňových opatření, například díky využití osvědčených náplavek, a vysokou udržitelnost projektu. Ovšem kvůli přílišnému minimalismu v rámci přístupu k veřejnému prostoru se návrh mezi nejvýše hodnocené nakonec nepropracoval.

The jury appreciated the economic aspect of proposed flood protection measures, for example by using proven pedestrian riverfronts, and high level of sustainability of the project. However, due to a very minimalistic approach to the public space, the design did not work its way through among the highest esteemed projects.