13. CONSEQUENCE FORMA / Janica Šipulová, Martin Sládek, Petra Buganská, Iva Tomková; DJAO-RAKITINE / Irène Djao-Rakitine, Chun Wing Fok, Hortense Blanchard; JV PROJEKT VH / Jiří Vítek, Michaela Vacková (Brno / London, Česká republika / United Kingdom)

3. cena / 3rd prize

Návrh podrobně řeší otázku protipovodňových opatření, hledá nové vazby v území a způsob jejich propojení v místě řeky. Tato práce s analýzou a strukturou města byla porotou hodnocena velice kladně. Návrh dále obsahuje zajímavé náměty nových veřejných prostorů. Množství a míra navržených intervencí je však nepřiměřená a v případě realizace bude nutné prověřit, které intervence lze z návrhu vypustit. Nový most na Vídeňské zasahuje do průtočného profilu Q100 a porota má pochybnosti, zda takto získaný veřejný prostor v místě velkého dopravního zatížení bude fungovat.

The design solves the flood protection to a great detail; it looks for new connections in the area and tries to find a way of their intertwining in the place of the river. Such a complex work with analytics and city patterns was greatly appreciated by the jury. The design contains quite interesting proposals for new public spaces. However, the amount and level of the proposed interventions is somehow inappropriate and in case of implementation it would be needed to see which interventions could be omitted. The new bridge at Vídeňská interferes with the Q100 profile and the jury doubts if the public space gained thanks to it would function properly.