12. re-act now / Mario Kuibus, Teodor Manea, Irina Alexandrescu, Codrut Nica, Ana Malaianu (București, România)

Návrh se příliš nezabývá konkrétními detaily a při této míře propracovanosti bylo obtížné zhodnotit, zda by mohl splňovat kritéria protipovodňové ochrany. Ačkoli v návrhu porota postrádá práci s lokalitou a identitou města, dokázala ocenit jeho osobité grafické zpracování.

The design does not address much any concrete details and at this level of preparation of the proposal, it was difficult to judge whether the criteria for flood protection could be met. Even though, according to the jury, the design lacks working with a locality and identity of the city, the original graphic treatment of the proposal was appreciated.