11. Collaborative Architecture Makers / Pablo Ros, Ravi Lopes, Josep Wennberg, Jaume Falguera; spolupráce-cooperation: Irina Shaklova, Vanessa Cavaco, Salvador Segura (Barcelona, España)

Tento návrh pro uskutečnění protipovodňových opatření předpokládá velké změny v dopravní koncepci města; navrhuje zrušení městského okruhu na levém břehu. Ačkoli porota dokáže ocenit takto odvážný krok, nemůže návrh investorovi doporučit. Silným prvkem tohoto projektu byl kvalitní návrh pro Riviéru, který by mohl být realizován nezávisle na zbytku navrženého řešení.

The design assumes a major alteration in the transport plan, using the removal of the left-bank urban ring-road to acquire further space for water management purposes. And even though the jury can appreciate such a bold step, it cannot be recommended to the investor as a serious proposal. A strong point of the design is its plan for the Riviera – essentially a very good partial design that could be realized independently of the flood-protection plan as well.