1. DAYOFFice / Artur Borejszo, Erica Chladová, Agate Kalnpure, Robert van der Pol (Rotterdam, Holland)

Porota ocenila silná hesla a prohlášení, která se nicméně ne vždy projevila v samotném návrhu. Projekt je navržen částečně konzervativně, pracuje s morfologickými prvky v nížinách a artikuluje také přírodní břehy. V rámci morfologické stability nicméně není optimální. Jako podstatné opomenutí byl shledán fakt, že místo, odkud je řeka nejpřístupnější, je v návrhu poměrně nelogicky jedno z nejvýše položených.

The strong proclamations of the proposal were appealing to the jury; however, sometimes they were not visible in the design. The plan is conceived as partially conservative, inserts morphological elements into the flatlands, and partially formulates the natural banks as well. Nevertheless, in terms of morphological stability it is not optimal. As an important mistake was regarded the fact that the most accessible place of the river is designed illogically as the highest one.