VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ / EXHIBITION OF DESIGN PROPOSALS

Statutární město Brno a CCEA MOBA vás srdečně zvou na výstavu všech soutěžních návrhů ve foyer divadla Reduta, která trvá až do 29. 6. 2017.

Otevřeno je denně od 10:00 do 17:00.

Statutory City of Brno and CCEA MOBA cordially invite you to the exhibition of all the competition proposals at the foyer of the Reduta Theatre, until 29. 6. 2017.

It is open daily from 10:00 to 17:00.

 

 

 

Poděkování Acknowledgment

Děkujeme zaměstnancům organizací, kteří se s námi podíleli na zajištění hladkého průběhu soutěže, za velkou vstřícnost: Brněnským komunikacím za poskytnutí prostor pro zasedání poroty, divadlu Reduta za poskytnutí prostor pro přehlídku všech soutěžních návrhů a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna za spolupráci při přípravě soutěže.

Our thanks go to the employees of the organizations, who helped us ensure smooth course of the competition, for great cooperation: to Brněnské komunikace for using their premises for jury meeting, to the Reduta theatre for the exhibition space, and to the Department of Planning and Development of the Brno City Hall for cooperation in the competition preparation

organizační tým CCEA MOBA / CCEA MOBA organization team