30. 6. 2017

Skončila výstava v divadle Reduta a zároveň byl vytišten katalog se všemi soutěžními návrhy. Na obém se podílelo studio grafického designu Florian Karsten.

The exhibition at the Reduta theatre has ended and the catalogue of all the competition proposals was printed. Both were created in cooperation with the studio of graphic design Florian Karsten.

 

 

 

———————————————————————————————-
Poděkování Acknowledgment

Děkujeme zaměstnancům organizací, kteří se s námi podíleli na zajištění hladkého průběhu soutěže, za velkou vstřícnost: Brněnským komunikacím za poskytnutí prostor pro zasedání poroty, divadlu Reduta za poskytnutí prostor pro přehlídku všech soutěžních návrhů a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna za spolupráci při přípravě soutěže.

Our thanks go to the employees of the organizations, who helped us ensure smooth course of the competition, for great cooperation: to Brněnské komunikace for using their premises for jury meeting, to the Reduta theatre for the exhibition space, and to the Department of Planning and Development of the Brno City Hall for cooperation in the competition preparation

organizační tým CCEA MOBA / CCEA MOBA organization team